Jmenuji se Martin Zikmund. Za svůj život jsem vyzkoušel několik studijních oborů, řadu odlišných pracovních zaměření i práci pro nejrůznější firmy, od těch malých až po velké nadnárodní korporace. Procestoval jsem o samotě spoustu zemí a na těch cestách potkával velmi zajímavé lidi z různých zemí a seznamoval se s jejich životní příběhy. Skrze cestování jsem se dostal také k meditaci. To vše mě nakonec dovedlo k tomu, čím se zabývám teď. A i teď je má práce poměrně pestrá. Má však jedno společné pojítko – snažím se pomáhat lidem, aby byli v životě spokojenější a šťastnější, zkrátka, aby se jim žilo lépe.

 • Věnuji se poradenství, „psychoterapii pro ‘zdravé‘“, jak tomu pracovně říkám. Způsob mé práce vychází z přístupu zaměřeného na člověka (PCA), či chcete-li Rogersovské psychoterapie, ve které jsem absolvoval 668 hodin výcviku u Diakonie CČE. Více o mé soukromé poradenské praxi najdete zde.
 • Mám firmu, která pomáhá firmám, aby jejich zaměstnanci byli spokojenější. Děláme to prostřednictvím workshopů, školení a individuální práce se zaměstnanci. Více o firmě a naší filozofii se dozvíte zde. Aktuální nabídku pro firmy pro rok 2019 si můžete stáhnout tady.
 • Založil jsem také projekt na pomoc onkologicky nemocným Jak přežít rakovinu. Jeho primárním cílem je stát se průvodcem pro všechny onkologicky nemocné, aby jim při této zásadní a nelehké životní zkušenosti žilo lépe. Více o projektu se dozvíte zde. V rámci projektu jsem také už vydal první publikaci – Rakovina z pohledu těla a duše, která je určena pro lékaře, psychoterapeuty a pečující o onkologicky nemocné. Zdarma stáhnout si ji můžete zde.
 • No, a protože mě baví psát a protože věřím, že slovo je opravdu silnější než meč, tak se snažím pomáhat lidem s prováděním změn v jejich životě i svým psaním. Od roku 2015 píšu blog Ječasnazměnu.cz, který ročně navštíví něco kolem 60 000 lidí. Dále už dva roky pravidelně píšu také pro měsíčník Marianne, a s mými články jste se mohli setkat i na stránkách odborných časopisů Psychologie.cz či Psychologie dnes.
 • A aby toho nebylo málo, pravidelně se účastním, nebo přímo pořádám, přednášky, workshopy, či meditační setkání také pro veřejnost. Přehled o nadcházejících veřejných akcích můžete najít přímo na blogu

A protože člověk není živ jen prací, tak ve volném čase se věnuji cestování, chození po přírodě, čtení knih (i když přiznávám, že většinou odborných), tanci, poslechu hudby, meditaci, floristice a svým nejbližším.

Poradenství

Práci s klientem pojímám především jako setkání dvou lidí. Proto kladu důraz i na příjemné domácí prostředí. Více o tom, jak pracuji se dočtete níže. Ideální formát setkávání je na 1 sezení v délce 60 minut jednou týdně. Připravte se však, že ta hodina týdně není to jediné, co bude potřeba investovat. Pokud chcete skutečně dosáhnout změny, budete muset investovat další svůj čas a úsilí i během doby mezi našimi setkáními. Budete potřebovat čas pro sebe, na přemýšlení, na provádění změn, pro které se rozhodnete a někdy dávám klientům i „domácí úkoly“. Vězte ale, že tohle je ten typ investice, který se člověku jako jeden z mála vždycky vyplatí.

Cena

 • Cena za jedno sezení v délce 60 minut je 1 500 Kč. Sezení může probíhat i přes Skype.
 • Úvodní sezení, které je určené k vzájemnému poznání, stojí 1 000 Kč a může být i o něco málo delší než hodinu.
 • Kromě hodinových sezení nabízím také intenzivní formát max. 5 hodin dlouhého sezení. Cena takového sezení je 1 200 Kč/hod., tj. max. 6 000 Kč.

Pokud potřebujete sezení z jakéhokoliv důvodu zrušit, je možné omluvit se nejpozději 24 hodin předem. Pokud se klient řádné neomluví, musí dané sezení uhradit.

Nechci ale, aby se cena stala pro vás překážkou v okamžiku, kdy opravdu nutně potřebujete pomoci, ale nenacházíte se zrovna v přívětivé finanční situaci. V takovém případě mě neváhejte kontaktovat a pokusím se vám vyjít vstříc.

Jak se objednat

Objednat se můžete buď prostřednictvím e-mailu na martin@nekouc.cz, nebo telefonicky, na čísle +420 602 630 155. V případě, že hovor nepřijímám, napíšu nebo zavolám vám zpět, jakmile to bude možné.

Hledáte nabídku pro firmy? Klikněte sem.

Jak pracuji

Hluboce věřím, že je nutné ctít individuální svět každého člověka a pokud se mi dostane té cti, že mě do svého světa pozve jako svého průvodce a poradce, pak v něm chci našlapovat po špičkách a rozhodně ho nehodlám měnit k obrazu svému. Pravidelně také chodím na supervize, abych se ujistil, že se tím také řídím. Vnitřní svět každého člověka je pro mě posvátný. To se týká i vnitřního světa účastníků seminářů a workshopů, které vedu – ať už pro veřejnost, či pro firmy.

Podobně jako Carl Ransom Rogers, zakladatel humanistické psychoterapie, bytostně věřím v to, že to klíčové, to, co pomůže člověku najít jeho vnitřní zdroje a motivaci dosáhnout nejlepší možné verze sebe sama – tedy sebeaktualizace, je bytostné setkání s jiným člověkem, tzv. encounter. Rogers vědeckými postupy prokázal, že aby bylo toto setkání pro druhého přínosné, musí psychoterapeut či poradce (sám používal oba termíny) splnit tři základní podmínky – má být bezpodmínečně pozitivně přijímající, empatický a kongruentní, tedy autentický, schopný být sám sebou, a zároveň schopný projevovat se v souladu se svými pocity a tělesnými prožitky.

Věřím ale, že v některých životních situacích je také potřeba ještě trochu něco víc než jen to. Proto jsem také věnoval velké úsilí, abych se seznámil s celou řadou dalších psychoterapeutických přístupů i s psychologickou teorií.

Svůj pohled na některé věci je zachycen i v rozhovoru, který jsem v září 2019 dělal s Danielou Drtinovou pro DVTV.

Z čeho vycházím

V přístupu zaměřeném na člověka (PCA), či chcete-li v tzv. Rogersovské psychoterapii, jsem absolvoval intenzivní čtyřletý výcvik u Diakonie CČE, celkem 668 výcvikových hodin. Kromě toho však každoročně absolvuji i desítky hodin dalších sebezkušenostních seminářů v nejrůznějších jiných psychoterapeutických přístupech (nejvíce zatím v daseinsanalýze, taneční a pohybové terapii a hagioterapii). Věřím, že každý z ověřených psychoterapeutických přístupů má klientům co nabídnout.

Kromě 1055 hodin sebezkušenostních výcviků a seminářů jsem však věnoval značné úsilí i formálnímu vzdělání. To jsem absolvoval ve formě tříletého studia na Pražské psychoterapeutické fakultě PVŠPS, ale také formou online kurzů na řadě prestižních zahraničních univerzit jako je UC Berkeley, Yale, Princeton a další. Ročně také trávím stovky hodin dalším samostudiem, ať už z knih, či přímo z vědeckých studií.

První vysoká škola mě naučila ctít tzv. science-based a evidence-based přístup, tedy přístup postavený na vědeckých poznatcích. Neuropsychologie, psychoneuroimunologie, psychoonkologie, kognitivní psychologie, vývojová psychologie, pozitivní psychologie – tyhle všechny a mnohé další vědní obory přinášejí důležité poznatky, které nám mohou prokazatelně pomoci cítit se v životě lépe a pochopit některé zákonitosti a vzájemné spojitosti, a proto s nimi také pracuji.

Zároveň jsem však srdcem spirituální člověk. Mám za sebou řadu zajímavých a obohacujících prožitků, od klinické smrti, přes nejrůznější zkušenosti z průběhu mého dalšího života i z mých cest. Mám velmi blízko k meditaci, buddhismu i křesťanství, včetně křesťanské mystiky. Mezi mé přátele patří i pár katolických i evangelických kněží. Věřící ale nejsem, sám sebe považuji za agnostika. Ve své práci i životě vnímám vědu a spiritualitu jako propojené nádoby, stejně jako mnoho slavných psychoterapeutů a psychiatrů 20. i 21. století, nebo jako řada kněžích.

Moje filozofie

„Když procházíš peklem, tak se nezastavuj,“ tak zní citát, který bývá připisován Winstonu Churchillovi. Pro kolik lidí je ono „peklo“ dnes aktuální. Přesto s tím citátem nemůžu souhlasit. Zastavit se je někdy důležité, třeba pro načerpání sil a někdy i uvědomění si toho, že odbočka z pekla ven je hned za rohem. Však kolik lidí dnes běhá jako morče v kolečku, kolika lidem se spousta nepříjemných prožitků a životních situací v životě opakuje. A větší tlak na výkon to často nespraví, spíš naopak.

Navíc, cesta peklem může být dlouhá. Proto osobně razím spíš filozofii: „Když už procházíš peklem, tak si aspoň opeč pár buřtů.“ A tak pomáhám lidem, kteří si procházejí osobním peklem najít cestu k tomu, aby se jim žilo líp, udělat si to „hezčí“ – ne „až se stane něco“ nebo „až něco skončí“, ale tady a teď. Stejně tak za mnou však chodí lidé, kterým se v životě daří dobře, „jen“ cítí a vnímají, že by to mohlo být ještě lepší. Náš mozek byl bohužel „navržen“, abychom přežili, a ne abychom byli šťastní a spokojení. Proto je potřeba k tomu vyvinout vždy nějaké úsilí.

Moje vzdělání

Původně jsem vystudoval telekomunikační techniku na FEL ČVUT. Tam jsem také poprvé „přičichl“ k biomedicíně a neurofyziologii. Na stejné fakultě jsem také pokračoval v doktorském studiu zaměřeném na bionanomedicínu. Doktorát jsem ale nedokončil. Paralelně s ním jsem však vystudoval podnikání a management v průmyslu na MÚVS ČVUT. Tady jsem se zase dostal k té méně hmatatelné části – k lidské psyché – lidské zdroje, management, leadership a koučování. To klíčové v oblasti vzdělávání však přišlo až mnohem později.

Institucionální vzdělání
 • Studium na Pražské psychoterapeutické fakultě PVŠPS (2016-2019)
 • Sebezkušenostní výcvik PCA (Rogersovská psychoterapie), 668 hodin, Diakonie CČE (2015-2018)
Sebezkušenostní semináře
 • Sebezkušenostní seminář Racionálně - emotivně - behaviorální terapie Alberta Ellise, 17 hodin, doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. (2019)
 • Seminář Psychoterapie poruch příjmu potravy, 17 hodin, PhDr. František David Krch, Ph. D. (2019)
 • Seminář Vybrané kapitoly z lékařství, 12 hodin, MUDr. Olga Dostálová (2018-2019)
 • Seminář Onkologická onemocnění a psychika člověka, 12 hodin, MUDr. Olga Dostálová (2018-2019)
 • Sebezkušenostní seminář Biodynamické masáže, 17 hodin, Mgr. Johana Špicnerová, Mgr. Martina Ambrožová (2018)
 • Sebezkušenostní seminář Transakční analýza, 17 hodin, PhDr. Jiří Libra (2018)
 • Sebezkušenostní seminář Psychoterapie a šamanismus, 17 hodin, Mgr. Pavla Štěpničková (2018)
 • Sebezkušenostní seminář Laická pomoc bližnímu v krizi, 17 hodin, Mgr. Alexandra Černá Lammelová (2018)
 • Seminář Diagnostika a léčba závislostí, 12 hodin, MUDr. Petr Popov MHA (2018)
 • Sebezkušenostní seminář Taneční a pohybová terapie, 17 hodin, MUDr. Radana Syrovátková (2017)
 • Sebezkušenostní seminář Dramatizační metody v psychoterapii, 17 hodin, doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. (2017)
 • Sebezkušenostní seminář Existenciální terapie, 17 hodin, doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. (2017)
 • Sebezkušenostní seminář Arteterapie, 17 hodin, PhDr. Ingrid Hanušová, Ph. D. (2017)
 • Sebezkušenostní semináře Daseinsanalýza, 51 hodin, Mgr. Jakub Zlámaný, Ph. D. (2016-2017)
 • Sebezkušenostní semináře Hagioterapie, 49 hodin, MUDr. Prokop Remeš (2016-2017)
 • Seminář Výklad snů, 15 hodin, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph. D. (2016-2017)
 • Sebezkušenostní seminář Gestalt terapie, 17 hodin, MUDr. Marie Štefanová (2016)
 • Seminář Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných poruch, 12 hodin, Mgr. Katarína Durecová (2016)
Sebezkušenostní online kurzy
 • Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiential Approach, 89 hodin, KU Leuven, Prof. Mia Leijssen, doc. Siebrecht Vanhooren (2018)
 • De-Mystifying Mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction), 35 hodin, Universiteit Leiden, Prof. Dr. Chris Goto-Jones (2018)
 • Science of Happiness, 47 hodin, UC Berkeley, Dacher Keltner, Ph. D., Emiliana Simon-Thomas, Ph. D. (2017)
 • Science and Practice of Yoga, 27 hodin, University of Texas, Arlington, Stacy Dockins, Catherine Spann, Ph. D., prof. George Siemens, Ph. D. (2017)
Vzdělávací online kurzy
 • Everyday Parenting: The ABC's of Child Rearing, 19 hodin, Yale University, Prof. Alan Kazdin (2018)
 • Positive Psychology, 12 hodin, University of North Carolina at Chapel Hill, Barbara L. Fredrickson, Ph. D. (2017)
 • Buddhism and Modern Psychology, 18 hodin, Princeton University, Robert Wright (2017)

Kdo jsem

Odpovědět na otázku, kdo člověk vůbec je, není zdaleka tak snadné, jak se může zdát. Velká část lidí na ni vlastně za celý svůj život nikdy odpověď nenajde. Lidé se mě často ptají, jak jsem se dostal k tomu, co teď dělám. Jak mě vlastně napadlo přejít ze světa telekomunikační techniky a později marketingové komunikace do pomáhající profese.

Jako malý jsem miloval techniku. Původně jsem chtěl být stíhacím pilotem, ale pak mě uchvátil svět počítačů a v šestnácti svět telekomunikací. Pár let na to mě začala lákat strategie firem, její realizace, podpora marketingu a prodeje klíčových produktů i to, že jsem na vlastní oči viděl, že spousta věcí v byznyse má jasně daný řád a zákonitosti. Pracoval jsem pro menší české firmy i pro řadu zvučných jmen, obvykle nadnárodních korporací ze světa IT a telekomunikací. Jenže pak se něco změnilo. Při jedné z mých cest po Evropě mi najednou všechno tohle nějak přestalo dávat smysl.

Zjistil jsem, že jsem vlastně nežil svůj život. Žil jsem místo něj takový ten život z časopisů. Dokonce i ten golf jsem hrál a létal jsem na „business tripy“ do zahraničí. To vše i přesto, že během mého studia i kariéry se neustále objevovaly náznaky mé budoucí cesty. Na střední i první vysoké mě nesmírně bavila psychologie. Na druhé vysoké mě zase zaujal svět HR, managementu a koučování. Při své práci v oblasti marketingové komunikace pro velké korporace jsem prošel přes 300 firem a poslouchal jejich příběhy i příběhy jejich majitelů, manažerů a zaměstnanců. A příběhy to zdaleka nebyly jen pracovní. No a když jsem při magisterském a posléze i doktorském studiu při své práci zaměřené na bionanomedicínu „přičichl“ k vědě, fungování lidského mozku i organismu a posléze i rakovině, byla skládačka vedoucí k mému současnému zaměření téměř kompletní. Chyběl vlastně už jen jediný dílek. Ten jsem ale hledal mnoho let.

Nakonec jsem se k němu vlastně procestoval. První krok si pamatuji jako dnes – šel jsem v Budapešti po Gellértu (kopec nad městem), a potkal se s dívkou, co mi během pár hodin odvyprávěla celý svůj životní příběh. Pracovala pro jednu velkou korporaci, ale její srdce bylo úplně jinde než v oblasti finančního controllingu. A tahle dívka byla jen první z dlouhé řady lidí, kteří se mnou najednou začali sdílet své někdy i značně bolestivé životní příběhy. Od té doby se mi to dělo už pořád, pár dní na to na Moravě. A nejčastěji se na mě obraceli úplně cizí lidé. V kavárně, v restauraci, na ulici, v sauně, dokonce i ve výtahu a samozřejmě i při mých cestách po Evropě. Všichni tito lidé, co mi znenadání svěřili své trápení, měli jedno společné – cítili, že už to dál takhle nejde. Že je čas na změnu! Byli to lidé, kteří urputně hledali někoho, kdo by je chápal, kdo by jim pomohl udělat ten první krok. Někoho, kdo by jim byl oporou, pomohl jim najít v sobě sílu a odvahu, která je ukryta v každém z nás, ale ne každý z nás ji vidí. Někoho, komu by konečně mohli důvěřovat a kdo by jim byl na nějaký čas průvodcem. Hledali někoho, kdo by jim poskytl prostředí pro to, aby se dokázali dostat blíž sobě. A všichni si z nějakého důvodu vybrali zrovna mě. Poslední dílek skládačky se nakonec skrýval na samotě uprostřed rakouských Alp, kde jsem vlastně úplnou náhodou prošel iniciací do prastaré techniky meditace – Kriya Yogy.

Když se ona skládačka složila a já viděl to, co mi dříve bylo ukryto, zbývalo „jen“ jediné a to nejdůležitější – získat potřebné dovednosti a znalosti, protože jsem chtěl lidem pomáhat, a ne jim ublížit. Na doporučení kamarádky, která vystudovala psychologii v Londýně, jsem v roce 2015 nastoupil na čtyřletý sebezkušenostní výcvik v Person-Centered Approach dle Carla Ransoma Rogerse a o rok později i na studium Pražské psychoterapeutické fakulty. Přišlo mi to tehdy jako vhodnější a pro mé budoucí klienty bezpečnější cesta než si udělat čtyřiceti nebo stohodinový kurz koučinku, který jsem měl už kdysi na škole. Ty stovky hodin sebezkušenostního výcviku a seminářů (zatím 1055 hod.) a stovky hodin teorie (zatím 711 hod.) byly nakonec má nejlepší investice v životě. Navíc jsem zde potkal desítky špičkových psychoterapeutů, psychologů, psychiatrů i dalších skvělých lidí, z nichž mnozí jsou dnes mí přátelé.

Kontakt

Pokud na mne máte jakékoliv dotazy, vy či vaše firma si přejete využít mých služeb, anebo si myslíte, že bych vám mohl nějak jinak pomoci, neváhejte mě prosím kontaktovat. Mé kontaktní údaje naleznete níže.

Tel.: +420 602 630 155
E-mail: martin@nekouc.cz
Facebook: https://www.facebook.com/zikmund
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martinzikmund/

Adresa: Černochova 1291/2, Praha 5, 158 00
Číslo účtu: 2400103235/2010

Stojí za to navštívit


Jak přežít rakovinu